تبلیغات
ازشیر مرغ تاجون آدمیزاد - تورا می خواهم...
سه شنبه چهارم آبان 1389

تورا می خواهم...

   نوشته شده توسط: سناتور    

undefined

تورا می خواهم و دانم كه هرگز

به كام دل در آغوشت نگیرم

تویی آم آسما صاف و روشن

من این كنج قفس مرغی اسیرم....

=====================

تقدیم به آنكه روزی بهانه زندگی بود....

=======================