تبلیغات
ازشیر مرغ تاجون آدمیزاد - حسرتم یه سه.../
جمعه سی ام دی 1390

حسرتم یه سه.../

   نوشته شده توسط: سناتور    نوع مطلب :کردی ،

 

تقدیم وه هرچی کرد و کورد زوانه

حسربم یه سه....

خسربم یه سه بایده سرینم

ساتی گوش بیده ناله دریونم

بنیش تا بیونی له دیورید چه کیشم

تا بلکم تسکین بیده دل ریش ریشم

حسربم یه سه له ساد دانیشم

ناز چاویلد وه کول بکیشم

بنیشم له ساد تا بومه هامساد

روژی صد جاره دل بکم فداد

حسرتم یه سه بیوده میوانم

تا بلکم درچو شه کتی گیانم

بیوده میوانم بکی آرامم

تا بیونی دیورید کرده ویرانم...


برچسب ها: شعر کردی ، کردی ،