تبلیغات
ازشیر مرغ تاجون آدمیزاد - بو تا بنیشم...
دوشنبه دوم اردیبهشت 1392

بو تا بنیشم...

   نوشته شده توسط: سناتور    نوع مطلب :کردی ،

بوتا بنیشیم...

بو تا بنیشیم و مس بکیم
وگرد یک دس دس بکیم
ساتی بنیشیم له ی خواره
میلکان تر له ی ره بخیم

ملیکان تر بخیم له نو
دل بیمه یک وه بی دروو
دسد وه دس  لیوم وه لیو
دل و دل بکیم قولاو

آگر بیمن له خار دل
داوان خم بنییم له گل
هر کس دییگن له یک  دو دل
بی کس بمینیگن خجل