تبلیغات
ازشیر مرغ تاجون آدمیزاد - طرح و تعرفه های ایرانسل
سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387

طرح و تعرفه های ایرانسل

   نوشته شده توسط: سناتور    

طرح های تعرفه رنگی: روزانه، هفتگی و ماهانه
 طرح های تعرفه رنگی: روزانه، هفتگی و ماهانه

5 طرح تعرفه رنگی قرمز، آبی، طلایی، طلایی یک ستاره و طلایی دو ستاره در جشنواره زمستان 87 نیز ارائه خواهند شد، اما این بار با شرایطی جدید؛ در زمستان 87 مشترکین ایرانسل می توانند بنا به نیاز خود این طرح ها را همانطور که در جداول زیر مشاهده می نمایید بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه فعال کنند. هر یک از طرحهای تعرفه رنگی، علاوه بر کاهش نرخ مکالمه و پیام کوتاه، شامل بهای تخفیفی برای سرویس GPRS نیز می باشد. مشترکین ایرانسل می توانند با در نظر گرفتن میزان و نوع مصرف خود، مناسب ترین طرح را در دوره های روزانه، هفتگی و ماهانه انتخاب نموده و هزینه تلفن همراهشان را تا حد چشمگیری کاهش دهند.

توجه: طرحهای روزانه و هفتگی تنها برای مشترکین سیم کارتهای اعتباری بوده و مشترکین سیم کارتهای دائمی کماکان می توانند این طرح ها را بصورت ماهانه بر روی خط خود فعال کنند.

 
طرحهای تعرفه رنگی ویژه سیم کارتهای دائمی
نام تعرفه

طرح طلایی**

طرح طلایی*

طرح طلایی

طرح آبی طرح قرمز

هزینه ماهانه طرح

900 هزار ریال

400 هزار ریال

275 هزار ریال

60 هزار ریال

30 هزار ریال

مكالمات داخل كشور از شنبه تا پنجشنبه 11 شب تا 5:59 صبح بین خطوط ایرانسل 24 102 120 198 246
سایر خطوط 468 508 548 548 588
6 صبح تا 10:59 شب بین خطوط ایرانسل 54 156 240 354 444
سایر خطوط 468 508 548 548 588
جمعه 11 شب پنجشنبه تا 5:59 صبح جمعه بین خطوط ایرانسل 12 56 60 82 102
سایر خطوط 468 508 548 548 588
6 صبح تا 10:59 شب بین خطوط ایرانسل 54 156 240 354 444
سایر خطوط 468 508 548 548 588
پیام کوتاه داخل کشور تمامی روزهای هفته تمامی ساعات بین خطوط ایرانسل 10 20 30 40 40
سایر خطوط 80 80 80 80 80
سرویس GPRS از شنبه تا چهارشنبه
(6 صبح تا 10:59 شب)
5 5 5 5 5
روزهای عادی (11 شب تا 5:59 صبح) و پنجشنبه و جمعه (تمامی ساعات) 2 2 2 2 2
پیام چندرسانه‌ای(MMS) 480 480 480 480 480

• در جدول فوق، مبالغ تماس بر حسب ریال/ دقیقه، مبالغ پیام کوتاه و پیام چند رسانه ای بر حسب ریال/ پیام و هزینه GPRS بر حسب ریال/ کیلوبایت تعیین شده است.


نحوه تغییر طرح تعرفه

طرح طلایی** برای تغییر تعرفه تان به این طرح كد زیر را شماره گیری نمایید:
*130*7*8#
همچنین می توانید 130 را از تلفن همراهتان شماره گیری نموده و طبق دستورالعمل، ابتدا 7 و سپس 8 و در آخر برای تائید 1 را وارد كنید.
طرح طلایی* برای تغییر تعرفه تان به این طرح كد زیر را شماره گیری نمایید:
*130*7*7#
همچنین می توانید 130 را از تلفن همراهتان شماره گیری نموده و طبق دستورالعمل، ابتدا 7 و سپس7 و در آخر برای تائید 1 را وارد كنید.
طرح طلایی برای تغییر تعرفه تان به این طرح كد زیر را شماره گیری نمایید:
*130*7*5#
همچنین می توانید 130 را از تلفن همراهتان شماره گیری نموده و طبق دستورالعمل، ابتدا 7 و سپس 5 و در آخر برای تائید 1 را وارد كنید.
طرح آبی برای تغییر تعرفه تان به این طرح كد زیر را شماره گیری نمایید:
*130*7*4#
همچنین می توانید 130 را از تلفن همراهتان شماره گیری نموده و طبق دستورالعمل، ابتدا 7 و سپس 4 و در آخر برای تائید 1 را وارد كنید.
طرح قرمز برای تغییر تعرفه تان به این طرح كد زیر را شماره گیری نمایید:
*130*7*3#
همچنین می توانید 130 را از تلفن همراهتان شماره گیری نموده و طبق دستورالعمل، ابتدا 7 و سپس 3 و در آخر برای تائید 1 را وارد كنید.

 
 
طرحهای تعرفه رنگی ویژه سیم کارتهای اعـتبـاری

نام تعرفه

طرح طلایی**

طرح طلایی*

طرح طلایی

طرح آبی طرح قرمز

هزینه طرح (ریال)

روزانه (جدید) 50.000 22.500 15.000 3.000 1.500
هفتگی (جدید) 291.500 131.500 87.500 17.500 8.750
ماهانه 1.000.000 450.000 300.000 60.000 30.000
مكالمات داخل كشور از شنبه تا پنجشنبه 11 شب تا 5:59 صبح بین خطوط ایرانسل 24 102 154 204 276
سایر خطوط 498 546 594 594 798
6 صبح تا 10:59 شب بین خطوط ایرانسل 54 176 252 402 552
سایر خطوط 498 546 594 594 798
جمعه 11 شب پنجشنبه تا 5:59 صبح جمعه بین خطوط ایرانسل 12 56 76 102 128
سایر خطوط 498 546 594 594 798
6 صبح تا 10:59 شب بین خطوط ایرانسل 54 176 252 402 552
سایر خطوط 498 546 594 594 798
پیام کوتاه داخل کشور تمامی روزهای هفته تمامی ساعات بین خطوط ایرانسل 10 20 30 40 40
سایر خطوط 80 80 80 80 80
سرویس GPRS از شنبه تا چهارشنبه
(6 صبح تا 10:59 شب)
5 5 5 5 5
روزهای عادی (11 شب تا 5:59 صبح) و پنجشنبه و جمعه (تمامی ساعات) 2 2 2 2 2
پیام چندرسانه‌ای(MMS) 480 480 480 480 480

• در جدولهای فوق، مبالغ تماس بر حسب ریال/ دقیقه، مبالغ پیام کوتاه و پیام چند رسانه ای بر حسب ریال/ پیام و هزینه GPRS بر حسب ریال/ کیلوبایت تعیین شده است.

نحوه تغییر طرح تعرفه
 
  روزانه هفتگی ماهیانه
طرح طلایی** کد دستوری
 *140*7*2*2#
تلفن گویا
140 - 7 - 2 - 2
کد دستوری
*140*7*2*4#
تلفن گویا
140 - 7 - 2 - 4
کد دستوری
*140*7*2*6#
تلفن گویا
140 - 7 - 2 - 6
طرح طلایی* کد دستوری
*140*7*2*1#
تلفن گویا
140 - 7 - 2 - 1
کد دستوری
*140*7*2*3#
تلفن گویا
140 - 7 - 2 - 3
کد دستوری
*140*7*2*5#
تلفن گویا
140 - 7 - 2 - 5
طرح طلایی کد دستوری
*140*7*5*1*1#
تلفن گویا
140 - 7 - 5 - 1 - 1
کد دستوری
 *140*7*5*2*1#
تلفن گویا
140 - 7 - 5 - 2 - 1
کد دستوری
*140*7*5*3*1#
تلفن گویا
140 - 7 - 5 - 3 - 1
طرح آبی کد دستوری
 *140*7*5*1*2#
تلفن گویا
140 - 7 - 5 - 1 - 2
کد دستوری
 *140*7*5*2*2#
تلفن گویا
 140 - 7 - 5 - 2 - 2
کد دستوری
 *140*7*5*3*2#
تلفن گویا
 140 - 7 - 5 - 3 - 2
طرح قرمز کد دستوری
*140*7*5*1*3#
تلفن گویا
140 - 7 - 5 - 1 - 3
کد دستوری
*140*7*5*2*3#
تلفن گویا
140 - 7 - 5 - 2 - 3
کد دستوری
*140*7*5*3*3#
تلفن گویا
140 - 7 - 5 - 3 - 3

* مثال: برای فعالسازی طرح تعرفه روزانه آبی برای سیم کارت های اعتباری می توانید کد دستوری #2 *1 *5 *7 *140 * را از گوشی خود شماره گیری نموده و یا با 140 تماس گرفته و طبق دستورالعمل ابتدا 7 و سپس 5 و بعد 1 و بعد 2 و در آخر برای تایید 1 را وارد کنید.

توجه:
• فراموش نکنید که پیش از انتخاب هر یک از طرحهای تعرفه تشویقی، باید ثبت نام خود را تکمیل نموده و مدارک لازم را به ایرانسل ارسال کرده باشید!
• برای اطلاع از نحوه انتخاب طرح دلخواهتان می توانید یک پیام کوتاه بدون متن از خط ایرانسل خود به 2140 بفرستید تا دستورالعمل انتخاب طرحهای تعرفه تشویقی برایتان ارسال شود.


1. شرایط عمومی:
1-1 طرح های تعرفه رنگی تا آخر جشنواره زمستان 87 ارائه می شوند.
1-2 تعرفه های فوق همانند تمامی تعرفه های مخابراتی، بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده هستند. مطابق تغییرات جدید قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده مربوطه 3 درصد است.

2. شرایط مربوط به سیم کارت اعـتبـاری:
2-1- مدت این تعرفه های تشویقی برای مشترکین سیم کارتهای اعتباری (از زمان فعال شدن) برای اشتراک روزانه (1 روز)، اشتراک هفتگی (7 روز) و برای اشتراک ماهانه (30 روز) می باشد. برای اطلاع از طرح تعرفه فعال در حسابتان #1*8*7*140* را از خط خود شماره گیری نمایید.
2-2- مشترکین سیم کارت اعتباری، پس از پایان مدت زمان طرح تعرفه تشویقی انتخابی (روزانه، هفتگی، ماهانه) به صورت خودکار به طرح تعرفه پایه ثانیه ای بازگردانده می شوند و یک پیام کوتاه مبنی بر بازگشت به طرح تعرفه قبلی خود دریافت خواهند کرد.
2-3- در صورت انتخاب هر یک از طرحهای تعرفه تشویقی، مشترکین سیم کارت اعتباری نمی توانند پیش از پایان دوره مربوطه مبادرت به تغییر تعرفه نمایند، اما قادر خواهند بود طرح تعرفه موجود را مجددا تمدید نمایند.
برای اطلاع از مدت زمان باقی مانده از طرح تعرفه تشویقی #2*8*7*140* را از خط اعتباری خود شماره گیری کنید.
2-4- هزینه ماهانه طرح تشویقی برای مشترکین سیم کارت اعتباری از اعتبار مکالمه آنها کسر می شود. لازم به ذکر است مشترکین به هنگام انتخاب طرح مورد نظر باید اعتبار مکالمه کافی در حساب خود داشته باشند.
2-5- مشترکین سیم کارت اعتباری پس از فعال سازی هر یک از طرح های تعرفه تشویقی می توانند تا پایان اسفند 87 از مزایای آن استفاده نمایند. اما برای انتخاب طرح مورد نظر خود فقط تا 30 بهمن 87 فرصت دارند.

3. شرایط مربوط به سیم کارت دائـمی:
3-1- جهت تغییر طرح تعرفه، مشترکین می توانند به روشهای ذکر شده در بخش مربوط به نحوه تغییر طرح تعرفه در سایت اینترنتی و بروشورهای ایرانسل مراجعه نمایند. برای بازگشت به طرح پایه ثانیه ای #1*7*130* را از خط ایرانسل خود شماره گیری نمایید. برای اطلاع از طرح تعرفه فعال در حسابتان #2*1*130* را از خط خود شماره گیری نمایید.
3-2- طرحهای تعرفه تشویقی مربوط به سیم کارت دائمی، از زمانیکه فعال شوند تا پایان اسفند 87 فعال می مانند. درصورتیکه مشترک مایل به برگشت به طرح تعرفه قبلی باشد، می تواند در هر زمان به سادگی از طریق روشهای ذکر شده در بروشورهای ایرانسل، طرح تعرفه خود را تغییر دهد.
3-3- طرح تعرفه انتخابی ظرف 24 ساعت پس از ارسال درخواست، با دریافت پیام کوتاه تأیید فعال می شود.
3-4- در صورتیکه مشترکین سیم کارت دائمی هر یک از تعرفه های تشویقی را از روز اول ماه فعال کرده باشند، دیگر نیازی به پرداخت اشتراک ماهانه نداشته و تنها باید هزینه فعال سازی طرح انتخابی (هزینه ماهانه طرح تشویقی) را بپردازند.
3-5- توجه داشته باشید در صورتیکه طرح تشویقی برای بخشی از یک ماه فعال شده باشد، هزینه مشترک به نسبت تعداد روزهایی که هر یک از طرح ها (تعرفه پایه و تعرفه تشویقی) فعال بوده است، محاسبه می شود.
3-6- با انتخاب هر یک از طرح های تعرفه تشویقی، مشترکین سیم کارت دائمی می توانند در هر زمان در صورت تمایل به هر یک از تعرفه های تشویقی دیگر انتقال یابند.
3-7- مشترکین سیم کارت دائمی، پس از پایان مدت جشنواره به صورت خودکار به طرح تعرفه پایه ثانیه ای بازگردانده می شوند.
3-8- هزینه ماهانه طرح تشویقی برای مشترکین سیم کارت دائمی در صورتحساب آنها منظور می شود.
3-9- در صورت انتخاب هر یک از طرح های تعرفه طلایی، مشترک می بایست مبلغی برابر یا بیشتر از هزینه اشتراک دو ماه طرح تشویقی را در حساب خود داشته باشد. درغیراینصورت، درخواست اجرا نخواهد شد.